Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) na zadanie: Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w m. Maków Podhalański

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: c71f8435-87e6-47e0-9389-d0d88d192ea7

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 29.03.2022r. g.10:40)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 29.03.2022r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Opublikowano dnia 30.03.2022r.)