Powiat Suski realizuje projekt „Babia Góra – 4 pory roku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, w ramach którego zaplanowano zakup licencji niewyłącznych do fotografii w celu ich wielokrotnego wykorzystania.

Zamawiający zamierza zakupić licencje na 120 fotografii przedstawiających krajobrazy i przyrodę masywu Babiej Góry z jej polskiej i słowackiej strony utrwalone w każdej z 4 pór roku, uwzględniając następujący podział – po ok. 30 fotografii (po 25% planowanego zakupu) na każdą z 4 pór roku.

Oferty można składać od dnia ogłoszenia do 26.07.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegóły pod linkiem: https://powiatsuski.pl/zapytanie-ofertowe-na-zakup-licencji-niewylacznych-do-fotografii/

Projekt Babia Góra 4 pory roku