Dobre wiadomości dla mieszkańców naszego powiatu dotarły do suskiego starostwa. W wyniku dokonanego w ostatnich dniach podziału środków wyasygnowanych w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, aż 11 wniosków złożonych przez podbabiogórskie samorządy otrzyma wsparcie finansowe. Trzy z tych wniosków przygotowało i złożyło starostwo.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program wsparcia realizacji zadań podejmowanych przez powiaty, miasta i gminy jako tarcza dla samorządów w trudnym okresie pandemii. Oceny złożonych wniosków dokonała komisja powołana w tym celu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W wyniku jej decyzji samorząd powiatu suskiego otrzyma znaczące wsparcie w wysokości niemal 4,5 mln zł z przeznaczeniem na realizację trzech inwestycji. 2 mln 300 tys. zł dotacji wesprze budowę budynku administracyjno-socjalnego z pomieszczeniami pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni (zadanie to zostanie w całości sfinansowane w całości ze środków RFIL), a pozostała część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów rozbiórki dwóch starych i budowy dwóch nowych mostów w Zawoi (1 mln 250 tys. zł) i Toporzysku (900 tys. zł). Dotacja na przebudowę obiektów mostowych pokryje 50% planowanych kosztów, pozostała część zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu.
Warto dodać, że do naszego powiatu trafi łącznie ponad 16,5 mln zł rządowego wsparcia, ponieważ wśród beneficjentów znalazły się także – obok powiatu suskiego – gminy: Bystra-Sidzina, Jordanów (wiejska oraz miejska) i Zawoja.