Powiat Suski w dniu 28 lutego 2023 roku podpisał Umowę Powierzenia Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Województwem Małopolskim na kwotę 75 000,00 zł.

Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. sprzętu komputerowego, monitorów interaktywnych oraz oprogramowania dla szkół:

  1. Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej – w wysokości 25 000,00 zł.
  2. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – w wysokości 25 000,00 zł, oraz  
  3. Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim – w wysokości 25 000,00 zł.