• OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE WYMIANY KOTŁA:

do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych tzw. pozaklasowych.

– do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

– kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

  • OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE KOMINKÓW:

– od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

– od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel/drewno lub kominka o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

Przy budowie nowego domu lub zmianie obecnego kotła lub kominka należy wybrać przede wszystkim czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie – podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem opałowym.

Jeśli zamontowane zostanie urządzenie na pelety, drewno lub węgiel, należy zastosować nowoczesny kocioł lub kominek, który spełnia wymagania Ekoprojektu. Decydujące jest pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania – jeżeli nastąpiło po 1 lipca 2017 roku, powinna ona spełniać wymagania ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5! Kocioł na paliwa stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Dostępne programy dofinansowania do wymiany kotłów węglowych, przeprowadzenia termomodernizacji budynku oraz instalacji odnawialnych źródeł energii znajdują się na stronie Powiatu Suskiego: https://eko.powiatsuski.pl/ekoprojekty/inne-dzialania oraz na fanpage „Powiat Suski dla Klimatu”: https://www.facebook.com/Powiat-Suski-dla-Klimatu-236081651656515

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  • OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Proces składania deklaracji rozpoczął się 1 lipca br., który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych   i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu ale żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.  Należy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl (naciśnij -> złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij)

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeśli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji macie Państwo 12 miesięcy. Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Jeśli nie macie Państwo dostępu do Internetu albo nie posiadacie profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu deklarację możecie Państwo złożyć osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Miasta/Gminy lub wysyłając listem.

Artykuł sporządzono w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 /PC/PL/000005