Powiat suski we wrześniu 2021r.  złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Z Programu mogły skorzystać m.in. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 000,00 zł, wkład własny wyniósł 9 000,00 zł.

Podział środków finansowych dla szkół biorących udział w projekcie kształtuje się następująco:

 1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej  – 15 000,00 zł. (w tym wkład własny 3 000,00 zł.).
 2. Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – 15 000,00 zł. . (w tym wkład własny 3 000,00 zł.),
 3. Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie – 15 000,00 zł. (w tym wkład własny 3 000,00 zł.).

Uzyskane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone:

 1. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
 2. na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-­booków,
 3. na zakup elementów wyposażenia  wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Załączniki do pobrania