9 czerwca uroczyście podsumowany został etap powiatowy XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Z laureatami tego organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkursu spotkali się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przedstawiciele zarządu powiatu w osobach: starosty Józefa Bałosa, wicestarosty Zbigniewa Hutniczaka i Piotra Surzyna oraz Stanisław Gibała – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie i Jacek Kamiński kierownik Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej. Autorzy najwyżej ocenionych prac odebrali z ich rąk nagrody i dyplomy.

Na tegoroczny etap powiatowy konkursu wpłynęły do Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej łącznie 523 prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich tych prac i przyznała:

w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)

I miejsce – Julii Michalak, klasa 3, Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Toporzysku,

II miejsce – Mikołajowi Malikowi, klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata W. Bożka w Krzeszowie,

III miejsce – Magdalenie Lasek, klasa 1, Szkoła Podstawowa w Hucisku-Pewelce.

w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8)

I miejsce – Patrycji Kostce, klasa 8, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,

II miejsce – Julicie Głowacz, klasa 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie,

III miejsce – Roksanie Stopie, klasa 5, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce.

Ponadto wyróżnienie otrzymali: Mikołaj Bogdał kl. 1 SP w Bieńkówce i Anna Wojtanek kl. 4, ZSP w Baczynie.

Najwyżej ocenione prace trafiły już na etap wojewódzki konkursu.