Powiat suski przystąpił do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do

a) osób fizycznych

− wsi Palcza

− wsi Baczyn

− wsi Zachełmna

− wsi Łętownia


b) wspólnot gruntowych        
 – Lasy Uprawnione Ekwiwalentowe w Sidzinie Spółka dla Zagospodarowania  Wspólnoty  Gruntowej

− Komitet Lasów Uprawnionych w Kojszówce

− Zarząd Lasów Uprawnionych w Wieprzcu

− Zarząd Lasów Uprawnionych w Makowie Podhalańskim

− Wspólnota wsi Białka

− Komitet Lasowy Kamienna Góra w Białce

− Wspólnota wsi Skawica

− Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w   Zawoi

Wykonawcą planów jest firma Las – R Kamil Piątek. Obecnie trwają prace terenowe w poszczególnych kompleksach leśnych.

Zgodnie z ustawą o lasach uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Plan zawiera skrócony opis lasu oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej, m.in. masę drewna jaką można pozyskać w ciągu 10 lat obowiązywania planu. Jeżeli  jest wykonany plan właściciel lasu może od razu ściąć drzewo, nie ma potrzeby wydawania decyzji na wycinkę. Po wycince należy jedynie poinformować leśniczego by drewno ocechował. Prace urządzeniowe będą prowadzone wyłącznie na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las, na podstawie danych ewidencyjnych istniejących w momencie podpisania umowy z wykonawcą planu bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów. Przy sporządzaniu planu nie następuje zmiana granic działek, ich numerów ani właścicieli. Wykonane projekty planów będą przez 2 miesiące wyłożone we właściwych urzędach gmin, a przez pierwszy miesiąc od wyłożenia zainteresowani właściciele będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski. Starosta wydaje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zastrzeżeń i wniosków. Będzie również wyznaczony dyżur wykonawcy planu, który będzie udzielać wyjaśnień zainteresowanym. O terminie wyłożenia projektów planów właściciele lasu zostaną pisemnie poinformowani przez wójta gminy. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dofinansowane jest ze środków Funduszu Leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a część środków pochodzi z budżetu powiatu.