W środę 22 maja 2024 r. miało miejsce protokolarne przekazanie placu pod budowę Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) przy Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. W ubiegłym roku powiat pozyskał na ten cel dotację w wysokości 11 999 405,17 zł netto. Wartość całego projektu, realizowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i  Zwiększenia Odporności w Ramach Krajowego Planu Odbudowy, wynosi 14 505 957,97 zł (w tym wkład własny powiatu suskiego – 2 506 552,80 zł). Dzięki pozyskanym funduszom suski „Mechanik” poszerzy swą bazę edukacyjną o nowoczesny i proekologiczny ośrodek do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu spedycji.
Pierwszym etapem przedsięwzięcia było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane związane z infrastrukturą BCU. Łączny koszt zakontraktowanych robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego to 3 755 820,79 zł. Termin wykonania robót to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą (16.11.2024 r.).