W ramach programu rządowegopn. Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” powiat suski otrzymał w roku 2020 wsparcie finansowe w wysokości 14 000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych.

Łączna wartość zakupionego sprzętu z wkładem własnym zabezpieczonym w budżecie jednostki wyniosła 17 500,00 zł. Głównym celem programu „Aktywna Tablica” jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Sprzęt zakupiony w ramach programu poprawi jakość szkoły oraz będzie służył uczniom i nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego nr I, podnosząc ich kompetencje poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Okres realizacji zadania: rok 2020

Wartość dotacji celowej: 14.000,00 zł

Wkład własny: 3.500,00 zł.

Flaga i godło