W roku 2021 powiat suski ponownie otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Wsparcie w ramach programu otrzymały szkoły: Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w wysokości 28.000 zł., Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie w wysokości 28.000 zł oraz Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w kwocie 14.000 zł. Całkowita wysokość dotacji w roku bieżącym wyniosła 70.000 zł

Głównym celem programu „Aktywna Tablica” jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Sprzęt zakupiony w ramach programu poprawi jakość szkoły oraz będzie służył uczniom i nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego nr I, podnosząc ich kompetencje poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Okres realizacji zadania: rok 2021

Wartość dotacji celowej: 70.000,00 zł

Wkład własny: 17.500,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 87.500,00 zł