DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  829 156,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  1 667 906,01 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY KWIECIEŃ 2024

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1697K W KM OD 5+151,00 DO KM 5+711,00 W MIEJSCOWOŚCI LACHOWICE, POWIAT SUSKI

PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z  BUDOWĄ CHODNIKA LEWOSTRONNEGO Z ODWODNIENIEM, PRZEBUDOWY JEZDNI  WRAZ  ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  W MIEJSCOWOŚCI LACHOWICE   W CIĄGU  DROGI POWIATOWEJ K1697 NA ODCINKU W KM  5+151-5+711  O DŁUGOŚCI 0,56 KM

 PRZEBUDOWA  POLEGAJĄCA NA:

– POSZERZENIU DROGI DO STAŁEJ SZEROKOŚCI 5,50M

– WYMIANĘ  ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

– WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PRZEZ WYKONANIE NOWYCH WARSTW BITUMICZNYCH Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA PROFILOWA, WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA) WRAZ Z UŁOŻENIEM SIATKI SZKLANEJ POWLEKANEJ ASFALTEM O WYTRZYMAŁOŚCI 50KN,

– BUDOWĘ DROGI DLA PIESZYCH (CHODNIKA)

 – BUDOWĘ  KANALIZACJI DESZCZOWEJ  WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI I WYLOTAMI DO IST. ODBIORNIKÓW.

– WYKONANIE PRZEBUDOWY PRZEPUSTU SKLEPIONEGO PARABOLICZNEGO ŻELBETOWEGO O WYMIARACH 1,9X1,9X7,4M WRAZ ZE ŚCIANKAMI WLOTOWYMI I WYLOTOWYMI ORAZ UMOCNIENIEM DNA POTOKU „WĄTROBÓW POTOK” NA WLOCIE (4,0M) I WYLOCIE (20,0M) 

– PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM SKARP DROGOWYCH

– PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI GMINNYMI

– MONTAŻ OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO,

– MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (BARIERY ENERGOCHŁONNE).