DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ MAKÓW-ŻARNÓWKA-WIEPRZEC-KOJSZÓWKA NR 1688K W KM OD 0+127,00 DO KM 1+021,00 W MIEJSCOWOŚCIACH MAKÓW PODHALAŃSKI I ŻARNÓWKA, POWIAT SUSKI

DOFINANSOWANIE: 994 800,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 658 000,00 zł

Flaga i godło

Zakresem zadania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1688K Maków-Żarnówka-Wieprzec-Kojszówka polegająca na budowie chodnika szer. 2,0m wraz z poszerzeniem i wykonaniem nowej warstwy nawierzchni jezdni drogi powiatowej do szerokości 5,5m na odcinkach prostych, na zakrętach dodatkowo przewidziano poszerzenie do 6,5m. W ramach budowy chodnika przewidziano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych. . Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody opadowej z jezdni, projektowanego chodnika oraz częściowo z terenów przyległych. W ramach przebudowy drogi powiatowej przewidziano również przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi w obrębie pasa drogowego a także zaprojektowano przebudowę kolidującej sieci energetycznej, polegającej na rozbiórce i budowie odcinkami nowej sieci energetycznej.