PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1688K MAKÓW-ŻARNÓWKA-WIEPRZEC-KOJSZÓWKA: ODCINEK I – (W KM 3+401,00 DO KM 3+601,00); ODCINEK II – (W KM 9+612,00 DO KM 10+150,00); ODCINEK III – (W KM OD 10+440,00 DO KM 12+560,00) W MIEJSCOWOŚCIACH ŻARNÓWKA, WIEPRZEC, KOJSZÓWKA, GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI, POWIAT SUSKI

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  694 751,39 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  2 820 004,78 ZŁ

Flaga i godło

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1702K Kuków-Krzeszów-Tarnawa zaprojektowano budowę chodnika lewostronnego z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w miejscowości Tarnawa Górna. Zrealizowana inwestycja w wyraźny sposób ułatwiła poruszanie się pieszych po drodze oraz poprawiła bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku. Zmodernizowany w trakcie inwestycji system odwodnienia drogi i terenów przyległych zapewnia dodatkowo prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w rejonie wykonanych prac budowlanych.