DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1688K Maków-Żarnówka-Wieprzec-Kojszówka: odcinek I – (w km 3+401,00 do km 3+601,00); odcinek II – (w km 9+612,00 do km 10+150,00); odcinek III – (w km od 10+440,00 do km 12+560,00) w miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, Gmina Maków Podhalański, Powiat Suski

DOFINANSOWANIE: 1 389 502,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 779 004,78 zł

HARMONOGRAM  REALIZACJI PRAC DOT. PRZEBUDOWY DROGI 1688K
ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCHTERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
 (miesiąc, rok)
Roboty przygotowawcze02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z poszerzeniem drogi02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z przebudowa konstrukcji jezdni02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z likwidacją przełomów02.07.2020-30.06.2021
Przebudowa poboczy02.07.2020-30.06.2021
Przebudowa zjazdów i skrzyżowań02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z wykonaniem odwodnienia02.07.2020-30.06.2021
Przebudowa przepustów drogowych02.07.2020-30.06.2021
Organizacja ruchu drogowego02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z przebudową punktów osnowy geodezyjnej02.07.2020-30.06.2021

Remont drogi powiatowej nr 1688K Maków-Żarnówka-Wieprzec-Kojszówka: odcinek  I –(w km od 3+601,00 do km 4+722,00); odcinek II – (w km od 8+980,00 do km 9+612,00); odcinek III – (w km 13+060,00 do km 13+147,00) wraz z remontem obiektu mostowego (w km od 4+026,00 do km 4+043,00 w miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, Gmina Maków Podhalański, Powiat Suski

DOFINANSOWANIE: 1 198 287,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 467 889,92 zł

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DROGI 1688K
ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCHTERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI
 (miesiąc, rok)
Roboty przygotowawcze i pomiarowe02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z remontem nawierzchni02.07.2020-30.06.2021
Likwidacja przełomów i remont korpusu drogowego02.07.2020-30.06.2021
Remont poboczy02.07.2020-30.06.2021
Remont istniejącego chodnika02.07.2020-30.06.2021
Roboty związane z remontem istniejących zjazdów02.07.2020-30.06.2021
Remont istniejących skrzyżowań i zatok02.07.2020-30.06.2021
Remont przepustów drogowych02.07.2020-30.06.2021
Remont odwodnienia02.07.2020-30.06.2021
Organizacja ruchu drogowego02.07.2020-30.06.2021
Remont mostu02.07.2020-30.06.2021

W ramach zadania zaplanowano odnowę nawierzchni wraz z poboczami, poprawę odwodnienia poprzez wykonanie nowych przepustów i zamontowanie betonowych korytek wzdłuż rowów, montaż stalowych barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych, remont chodników oraz pokładu mostu w Żarnówce. Łączna długość remontowanych odcinków dróg wynosi 4,7 km.