Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  348 613,07 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  395 728,23 ZŁ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJWRAZ Z INSTALACJAMI C.O, WOD.-KAN. ORAZ ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 9972/12 OBRĘB I JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUCHA BESKIDZKA

Projektuje się rozbudowę oraz przebudowę jednego z budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacjami – c.o., wod.-kan. oraz elektryczną. Pomieszczenie nieczynnej kuchni zmieni swoją funkcję na salę operacyjną wraz z pokojem kierownika i pokojem socjalnym oraz komunikację. Magazyn  stanie się poczekalnią łączącą powyższe pomieszczenia z pomieszczeniem komunikacji o konstrukcji aluminiowo-szklanej. Natomiast w miejscu windy na poziomie parteru projektuje się WC dla personelu.