DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 900 00,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 058 325,17 ZŁ

Flaga i godło

Dzięki budowie mostu drogą będą mogły poruszać się pojazdy o większej masie całkowitej niż dotychczas. W miejscu wąskiego drewnianego obiektu powstanie most o konstrukcji żelbetowej, szerokości 6m, wyposażony w chodnik i bariero-poręcze metalowe.