W środę 29 maja 2024 r. miało miejsce przekazanie placu budowy dla robót mających na celu zagospodarowanie poscaleniowe operacji pn. “Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka” oraz “Scalanie gruntów części obszaru wsi Łętownia etap III”. Obie operacje zostaną sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”), a ich wartość wynosi odpowiednio: 11 400 469,60 zł oraz 8 321 081,01 zł. Planowany termin wykonania prac to 14.04.2025 r.