Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Dokumentacja postępowania:

26-05-2017-ogoszenie-o-zamwieniu-dostawa-wyposaenia-goetel.pdf

29-05-2017-siwz-dostawa-wyposaenia-goetel.pdf

29-05-2017-siwz-dostawa-wyposaenia-goetel-zaczniki-edytowalne.docx

31052017 goetel -205150-2017 – ted tenders electronic daily – opublikowane.pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 14 czerwca 2017r.

odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

07-07-2017-informacja-z-otwarcia-ofert-goetel.docx

Unieważnienie postępowania:

07-07-2017-informacja-o-uniewanieniu-postpowania-goetel.docx

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania:

informacja o uniewanieniu czynnoci uniewanienia postpowania.pdf

Zawiadomienie o dokonaniu odrzucenia oferty:

zawiadomienie o dokonaniu odrzuceniu oferty-w cz. iv.pdf