Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – II

Dokumentacja postępowania:

07-07-2017-ogoszenie-dostawa-wyposaenia-witos-ii-przesane-enotices.pdf

10-07-2017-siwz-dostawa-wyposaenia-witos – ii.pdf

10-07-2017-siwz-dostawa-wyposaenia-witos – ii-zaczniki-edytowalne.docx

12-07-2017-ogoszenie-o-zamwieniu-opublikowane-267621-2017-w-ted.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017r.

28-07-2017-odpowiedzi-na-pytania-modyfikacja-siwz.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2017 r.

11.08.2017r odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja z otwarcia ofert

(Opublikowano dnia 21.08.2017r.)

informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

(Opublikowano dnia 23.08.2017r.)

zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

(opublikowano dnia 15.09.2017r.)

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 15_09_2017.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

20-10-2017-og-o-udzieleniu-zamowienia-we-5-2017.pdf