Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Dokumentacja postępowania:

26-05-2017-ogoszenie-o-zamwieniu-dostawa-wyposaenia-witos.pdf

29-05-2017-siwz-dostawa-wyposaenia-witos.pdf

29-05-2017-siwz-dostawa-wyposaenia-witos-zaczniki-edytowalne.docx

31052017 witos -205150-2017 – ted tenders electronic daily – opublikowane.pdf

Odpowiedzi na pytania:

odpowiedzi na pytania do siwz.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

07-07-2017-informacja-z-otwarcia-ofert-witos.doc

Unieważnienie postępowania:

07-07-2017-informacja-o-uniewanieniu-postpowania-witos-cz-2.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. i.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

ogoszenie-o-udzieleniu-zamwienia-cz-1-rs-cz-2-un.pdf