Przetarg nieograniczony na Budowę budynku administracyjno – socjalnego z pomieszczeniami pracowni terapeutycznych Domu Pomocy Społecznej w Łętowni wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa utwardzeń terenu i miejsc parkingowych, przebudowa kolidującego odcinka wodociągu oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rozbiórka i budowa przyłącza energetycznego NN  na działce nr ewid. 2920/4 w Łętowni, Gmina Jordanów

Dokumentacja postępowania:

ogłoszenie o zamówieniu 26.2020.doc

siwz wz.272.26.2020.doc

zalaczniki do siwz.zip

Wyjaśnienia siwz oraz zmiana ogłoszenia:

(Opublikowano dnia 15.01.2021r.)

zmiana ogłoszenia o zamowieniu.doc

wyjasnienia siwz wz.272.26.2020.1 z dnia 15.01.2021r.pdf

załacznik nr 1 do pisma wz.272.26.2020.1 z dnia 15.01.2021r zestawienie stolarki.zip

zaacznik nr 2 do pisma wz.272.26.2020.1 z dnia 15.01.2021r decyzja.pdf

Wyjaśnienia siwz oraz zmiana ogłoszenia:

(Opublikowano dnia 20.01.2021r.)

wyjanienia siwz wz.272.26.2020.2 z dnia 20.01.2021r.pdf

zaaczniki do pisma wz.272.26.2020.2 z dnia 20_01_2021r.zip

zmiana ogoszenia o zamwieniu 2.doc

Wyjaśnienia siwz oraz zmiana ogłoszenia:

(Opublikowano dnia 28.01.2021r.)

zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3.doc

pismo wz.272.26.2020.3 z dnia 28.01.2021r.pdf

załaczniki do pisma wz.272.26.2020.3 z dnia 28.01.2021r.zip