Przetarg nieograniczony na Przebudowę i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacjami c.o., wod.-kan. oraz elektryczną na działce nr ewid. 9972/12, obręb i jednostka ewidencyjna 121502_1.0001 Sucha Beskidzka- III

Dokumentacja postępowania:

ogłoszenie o zamowieniu 28.2020.doc

siwz wz.272.28.2020.doc

załaczniki do siwz wz.272.28.2020.zip

Wyjaśnienia siwz:

(Opublikowano dnia 11.01.2021r.)

wyjasnienia wz.272.28.2020.1 z 11.01.2021.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

(Opublikowano dnia 14.01.2021r.)

informacja z otwarcia ofert 28.2020.pdf

informacja z otwarcia ofert- 28.2020.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

(Opublikowano dnia 29.01.2021r.)

wynik wz.272.28.2020.w.pdf