Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją nowej pracowni elektronicznej dla zawodu technik elektronik.

Dokumentacja postępowania:

– 05-06-2017-ogoszenie-o-zamwieniu-goetel.pdf

– 05-06-2017-siwz-elektronik-goetel – we.272.1.2017.pdf

– 05-06-2017-siwz-elektronik-goetel – we.272.1.2017-zaczniki edytowalne.docx

– 05-06-2017-goetel-dokumentacja-techniczna-do-przetargu.rar

Aktualizacja dokumentacji postępowania z dnia 07.06.2017r.

07.06.2017r. aktualizacja dokumentacji goetel.pdf

projekt budowlany goetel z dnia 07_06_2017r.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.06.2017 r.

08-06-2017-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-goetel.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

– 20-06-2017-informacja-z-otwarcia-ofert-goetel.docx

Wynik postępowania (opublikowano dnia 27.06.2017r.):

zawiadomienie o wyborze oferty goetel.pdf