Od 12 lutego br., warunkowo, na dwa tygodnie, dopuszczona będzie w Polsce aktywność sportowa na terenach otwartych, boiskach na świeżym powietrzu, stokach narciarskich oraz basenach.  Zasady zapowiedzianego przez rząd czasowego otwarcia basenów wciąż jednak nie zostały precyzyjnie określone w podstawowym w tej sprawie dokumencie jakim jest opublikowane rozporządzenie. Sygnalizują to zarządcy tego typu obiektów w całym kraju. Jedną z niejasności jest to, czy możliwe będą wejścia indywidualne, czy też baseny dostępne będą jednak głównie dla grup sportowych, które odbywają kursy pływania.
Dla wielu mieszkańców naszego powiatu najbardziej interesująca jest jednak informacja, od kiedy uruchomiona zostanie suska kryta pływalnia? W przypadku tego obiektu procedura jego uruchomienia jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w większości podobnych krytych pływalni, co spowodowane jest głównie długim przestojem i pracami remontowymi. Chcąc wszystkim zainteresowanym przybliżyć szczegóły podjętych już, a także zaplanowanych na najbliższe dni działań w tym zakresie, jako dyrektor krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej chcę Państwu przekazać poniższe informacje.

Szanowni Państwo,

z decyzją o uruchomieniu obiektu czekaliśmy na oficjalny komunikat Prezesa Rady Ministrów. Decyzja ta ogłoszona została w piątek, 5.02.2021 r., i zgodnie z nią otwarcie basenów może nastąpić od 12 lutego. Od niedzieli (7.02.2021 r.) rozpoczęliśmy procedurę uruchomienia basenu. Procedura ta, po tak długiej przerwie, jak ma to miejsce w przypadku naszej pływalni, jest złożonym procesem technologicznym polegającym na przygotowaniu niecek, bardzo powolnym ich napełnieniu, co jest związane z naprężeniami jakie powstają w nieckach podczas nalewania wody, a następnie jej podgrzaniu i uzdatnieniu. Dopiero wtedy woda może podlegać badaniom pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym, co jest wymogiem obligatoryjnym. Badania takie dokonywane są przez akredytowane laboratorium, które pobiera próbki wody z niecek basenowych, stacji uzdatniania, wody prysznicowej. Zgodnie z wymaganiami higieniczno – sanitarnymi, po tak długiej przerwie w funkcjonowaniu procesu obiegu i filtracji wody basenowej, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa korzystających, bo w takiej sytuacji badania mają charakter kompleksowy, czas oczekiwania na ich wyniki to około 10-14 dni. Po uzyskaniu pozytywnych wyników kolejnym etapem jest przekazanie ich, wraz z informacją o otwarciu obiektu, do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Aktualnie niecki napełnione są wodą. Trwa jej podgrzewanie, uzdatnianie i przygotowywanie do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Pobór próbek do badania planowany jest na 15.02.2021 r. Rozpoczęcie zajęć na basenie, jak przewidujemy, może nastąpić w pierwszych dniach marca. O konkretnym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.
Ostatnie miesiące wykorzystaliśmy na wykonanie koniecznych prac remontowych. Przeprowadziliśmy też prace, które zwykle odbywają są podczas przerw technologicznych, co praktykowane jest w większości obiektów pływackich. W krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej taka przerwa technologiczna miała miejsce każdego roku we wrześniu. W tym roku już nie będzie takiej potrzeby i basen we wrześniu też będzie czynny, oczywiście jeżeli przepisy sanitarne na to zezwolą. W czasie przerwy, między innymi spuściliśmy wodę basenową, zdezynfekowaliśmy złoża filtracyjne, wykonaliśmy niezbędne prace remontowo – konserwacyjne takie jak: remont natrysków, ślizgu zjeżdżalni, czyszczenie wentylacji, malowanie hali basenowej i wiele drobnych ale bardzo czasochłonnych napraw, na które podczas standardowej przerwy technologicznej nie starczało czasu.
Należy pamiętać, że uruchamiając tego typu obiekt, będziemy stosować wszystkie niezbędne reżimy sanitarne, które zostaną określone w wytycznych odpowiednich ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego. W procesie odnajdywania się w nowej rzeczywistości sanitarnej, liczymy na partnerską relację z naszymi klientami. My dołożymy wszelkich starań w zapewnieniu jak najlepszych warunków sanitarnych, a użytkownicy pływalni będą przestrzegać wymogów i dbać o indywidualną higienę osobistą.
Udostępnienie części basenowej dla Klientów będzie możliwe po spełnieniu wszystkich  zaleceń sanitarnych.
Proszę o wyrozumiałość i do zobaczenia wkrótce.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Głuszek – dyrektor Samodzielnego Zakładu Budżetowego
Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej