W ramach projektu Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II “ realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o kursach:

 1. Kurs baristy, czas trwania kursu : 20 godzin
 2. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 25 miejsc,
 3. Kurs barmana, czas trwania kursu: 40 godzin
 4. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 20 miejsc,
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej 50 miejsc.
 6. Kurs kelnerski
 7. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 12,
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej 30.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – u Lidera Szkolnego Pana Marka Jani
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej – u Lidera szkolnego Pani Anny Tatary

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Kurs baristy
 2. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej od 07.02.2022 r. do 22.02.2022 r.,
 3. Kurs barmana
 4. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej od 09.03.2022 r. do 16.03.2022 r.,
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej od 14.03.2022 r. do 16.03.2022 r.
 6. Kurs kelnerski
 7. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej od 09.03.2022 r. do 16.03.2022 r.,
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej od 02.03.2022 r. do 04.03.2022 r.

Wyniki rekrutacji będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Projektu w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach i zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: w sekretariacie szkoły, u szkolnego lidera projektu, w biurze projektu Wydział Edukacji, ul. Kościelna 5b, 34-205 Sucha Beskidzka

WAŻNE!

 • WSZYSTKIE DOKUMENTY WYPEŁNIAMY CZYTELNIE! Niedopuszczalne jest stosowanie poprawek, skreśleń, korektora itp.,
 • Należy podać wszystkie wymagane informacje! Nie zostawiamy pustych pól! (za wyjątkiem danych, które Państwa nie dotyczą,)
 • Jeśli drukujesz dokumenty samodzielnie – MUSZĄ być wydrukowane wszystkie znaki znajdujące się na stronie!
 • Jeśli jesteś niepełnoletni – dokumenty rekrutacyjne oprócz Ciebie MUSI podpisać Twój opiekun prawny!

Pliki do pobrania

 • REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UNIWERSALNE dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia na kurs/zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne