Dobiegają końca prace remontowe na drodze powiatowej nr 1688K Maków – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka. Inwestycja, o łącznej wartości 5 246 000 zł., podzielona była na dwa zadania obejmujące remont oraz przebudowę newralgicznych odcinków drogi.

W ramach zadania zaplanowano odnowę nawierzchni wraz z poboczami, poprawę odwodnienia poprzez wykonanie nowych przepustów i zamontowanie betonowych korytek wzdłuż rowów, montaż stalowych barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych, remont chodników oraz pokładu mostu w Żarnówce. Łącznia długość remontowanych odcinków dróg wynosi 4,7 km.

Zakończono już prace w Żarnowce. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonawca do końca czerwca br. ma ukończyć pozostałe fragmenty w Wieprzcu i Kojszówce, gdzie obecnie trwają przygotowania do ułożenia warstwy ścieralnej w miejscach wymiany podbudowy drogi.

Inwestycja mogła być realizowana dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wsparcia udzielonego przez gminę Maków Podhalański.

Poniżej szczegółowy montaż finansowy.

Zadanie 1. Remont drogi powiatowej Maków – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka.

· całkowita wartość inwestycji: 2  467 889,92 zł

· dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 198 287,00 zł  

· wkład własny powiatu suskiego: 634 801,46 zł

· udział gminy Maków Podhalański: 634 801,46 zł

 Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Maków – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka.

·  całkowita wartość inwestycji:  2 779 004,78 zł

·  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 389 502,00 zł,

·  wkład własny powiatu suskiego: 694 751,39 zł (sfinansowany w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych)

·  udział gminy Maków Podhalański: 694 751,39 zł