Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Dokumentacja postępowania:

zapytanie ofertowe remont internatu w.witos.pdf

zalacznik nr 1 wzor oferty.docx

zalacznik nr 2 przedmiar robot.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

wyniki zapytania ofertowego.pdf