Pod koniec przyszłego roku baza lokalowa Domu Pomocy Społecznej w Łętowni wzbogaci się o nowe pomieszczenia. Obecnie trwa rozbudowa obiektu, na którą powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100% wartości zadania tj. 2 029 965,74 zł.

W ramach prowadzonych prac budowlanych w miejscu starego, drewnianego budynku administracyjnego powstaje nowy, w którym będą mieścić się  pomieszczenia  administracyjno – socjalne i pracownie terapeutyczne. Część niezabudowana zostanie utwardzona, powstaną wewnętrzne place z miejscami postojowymi, modernizacji zostaną poddane także instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nowy obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć prace do końca września 2022 r.