DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  165 793,45 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  655 831,90 ZŁ

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1702K Kuków-Krzeszów-Tarnawa zaprojektowano budowę chodnika lewostronnego z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w miejscowości Tarnawa Górna. Zrealizowana inwestycja w wyraźny sposób ułatwiła poruszanie się pieszych po drodze oraz poprawiła bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku. Zmodernizowany w trakcie inwestycji system odwodnienia drogi i terenów przyległych zapewnia dodatkowo prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w rejonie wykonanych prac budowlanych.

Flaga i godło