Flaga i godło Polski

[NAZWA FUNDUSZU] : FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

[NAZWA PROJEKTU]:  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1702K KUKÓW-KRZESZÓW-TARNAWA W KM OD 5+912,00 DO KM 6+509,00 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA GÓRNA, GMINA ZEMBRZYCE, POWIAT SUSKI

DOFINANSOWANIE: 317 245,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 648 831,90 ZŁ

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1702K Kuków-Krzeszów-Tarnawa zaprojektowano budowę chodnika lewostronnego z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w miejscowości Tarnawa Górna. Zrealizowana inwestycja w wyraźny sposób ułatwiła poruszanie się pieszych po drodze oraz poprawiła bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku. Zmodernizowany w trakcie inwestycji system odwodnienia drogi i terenów przyległych zapewnia dodatkowo prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w rejonie wykonanych prac budowlanych.