ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709K SIDZINA-SIDZINA GÓRNA W KM 2+747,72 – 2+863,66 W MIEJSCOWOŚCI SIDZINA W RAMACH ZADANIA PN: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU W KM 2+800 DROGI POWIATOWEJ NR 1709K SIDZINA-SIDZINA GÓRNA”

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  814 278,11 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  1 659 297,11 ZŁ

W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad potokiem Sidzinka wraz z niezbędnymi do powiązania mostu z drogą powiatową dojazdami, chodnikiem, ścianą oporową oraz umocnieniem koryta potoku, które ma zabezpieczać most i dojazdy przed uszkodzeniem wodami potoku i ewentualnymi skutkami powodzi.