15 września 2021 r. na terenie powiatu suskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Oficjalnego rozpoczęcia dokonali starosta suski Józef Bałos, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu ppłk Marek Marcinek i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej Anna Sala, która użyczyła pomieszczeń w murach szkoły. Punktualnie o godzinie ósmej przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się pierwsze osoby podlegające temu obowiązkowi.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej . W tym roku dotyczy on przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Kwalifikacji poddani zostaną również mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwane będą również kobiety urodzone w latach 1997 – 2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane na kwalifikację powinny zgłosić się w określonym terminie do komisji, która znajduje się w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Suchej Beskidzkiej przy ul. T. Semika 1.

Pamiętać należy, aby zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Dokumentację medyczną w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej – jeśli takową się posiada.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.