Zarząd Powiatu Suskiego informuje, że

w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje się wyboru następujących ofert:

1.na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4000 zł,
b)oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4000 zł,
c)oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4000 zł,
d)oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „BÓR” OPP: „Puchar Babiej Góry”; kwota przyznana: 3000 zł;

2.na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Odnowa i konserwacja górskich szlaków turystycznych wraz z towarzyszącymi urządzeniami na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 4965 zł.

3.na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Utrzymanie gotowości ratowniczej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na terenie Powiatu Suskiego”; kwota przyznana: 4900 zł.