OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Suskiego

w sprawie opracowania

projektu Programu Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2021-2030. Powiat Suski 2030

W związku z zakończeniem prac nad przygotowywanym Programem Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2021-2030. Powiat Suski 2030”, Zarząd Powiatu Suskiego zwraca się do mieszkańców, instytucji i organizacji z prośbą o wyrażenie opinii na temat opracowanego dokumentu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w dniach 21.09-12.10 2021 r., a wnioski, opinie i propozycje przyjmowane będą w formie pisemnej na przygotowanym formularzu („Formularz konsultacji społecznych”).

Wypełniony formularz prosimy o przesyłanie na adres mailowy: konsultacje@powiatsuski.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Załączniki do pobrania