W czwartek 13 czerwca 2023 r. podpisane zostały dwie umowy z wykonawcami kolejnych dwóch dużych inwestycji na drogach powiatowych.
W Palczy na odcinku o długości ok. 2,3 km drogi Brody – Palcza przeprowadzone zostaną prace polegające na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz z wymianą uszkodzonych przepustów pod drogą. Podobny zakres prac obejmuje inwestycja, która będzie realizowana w Bieńkówce na ok. półtorakilometrowym odcinku drogi Budzów – Trzebunia – Stróża. Całkowity koszt pierwszego z wymienionych zadań wynosi 5 279 039,57 zł, natomiast drugiego – 4 250 000,00 zł. W obu przypadkach powiat suski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów (odpowiednio: 2 639 519 zł oraz 2 125 000 zł).
Zakończeniu obu inwestycji planowane jest na lipiec 2025 r.