Od 15 czerwca do 31 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności. Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 89 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 530 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.

Organizacje – operatorzy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki) oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze (Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki).

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma projektami realizowanymi na terenie powiatu suskiego.

Suskie Stowarzyszenie Fotograficzne w ramach projektu „Ziemia Suska w obiektywie” rozwinie swój potencjał poprzez zakup aparatu fotograficznego oraz przeprowadzenie 10 godzin warsztatów z obsługi sprzętu, a także technik fotograficznych dla członków stowarzyszenia. Efekty prac zaprezentowane będą podczas wystawy fotograficznej.

Do magicznego świata w Bibliotece Suskiej zaprosi dzieci i młodzież grupa nieformalna Klub Gier Fantasy, przy wsparciu patrona – Suskiego Klubu Lekkoatletycznego. Celem projektu jest wzrost zainteresowania grami planszowymi i fabularnymi wśród dzieci i młodzieży z terenu Suchej Beskidzkiej poprzez udział w sesjach gier fantasy i quizie, który wyłoni Mistrza Gier Fantasy. Podsumowaniem projektu będzie wieczorna sesja gry RPG. Nagrodami dla najaktywniejszych uczestników będą zakupione gry.

Zapraszamy na www.facebook.com/bibliotekasuska

Operatorzy Małopolska Lokalnie przygotowali dla naszych lokalnych społeczników nie tylko konkurs grantowy – chętni Małopolanie mogą korzystać ze spotkań sieciujących oraz webinarów.

Zapraszamy do śledzenia strony www.malopolskalokalnie.pl oraz fanpage’a na Facebooku www.facebook.com/malopolskalokalnie. Dla byłych, obecnych i przyszłych realizatorów projektów w ramach Małopolska Lokalnie jest także grupa wymiany doświadczeń na Facebooku www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie .

Małopolska Lokalnie od roku 2014 wspiera młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe poprzez konkurs grantowy na mikrodotacje do 6 000 zł. Środki na realizację projektów Małopolska Lokalnie w roku 2022 pochodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, finansowanego z krajowych środków publicznych Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, a także ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Myślenickiego i Alexander Mann Solutions. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.