Flaga i godło

Dofinansowano ze środków programu własnego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023

pochodzących z budżetu

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: „Rzeźba – pomnik Walerego Goetla”

Wartość dofinansowania: 135.000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 150.900,00 zł

Krótki opis projektu: Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie Walerego Goetla, urodzonego w Suchej słynnego naukowca, twórcy sozologii – nowej gałęzi nauki, która łączy w sobie problematykę ochrony przyrody z racjonalnym użytkowaniem jej zasobów, profesora geologii i paleontologii, rektora Akademii Górniczo – Hutniczej (1939, 1945-51), naukowca, który był miłośnikiem gór i przyczynił się do powstania parków narodowych w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze. Rzeźba wykonana przez artystę Wiesława Kwaka stanie przed budynkiem Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.