Cykl nasadzeń drzew miododajnych z Kołami Pszczelarzy Powiatu Suskiego rozpoczęty w ramach I Małopolskiego Dnia dla Klimatu!

Podczas pierwszych nasadzeń drzew z Kołem Pszczelarzy „Leśna Pasieka”  posadzono 89 drzew miododajnych, między innymi lip. Kolejne nasadzenia przed nami.

Dziękujemy Pszczelarzom z Koła Pszczelarzy „Leśna Pasieka” za zaangażowanie, pomoc w zrealizowaniu wspólnej akcji, która przyczyni się dla #dobra_klimatu, a tym samym dla życia pszczół!

Podnoszenie świadomości ekologicznej Mieszkańców w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu to jedna z naszych misji w związku z działaniami realizowanymi w ramach projektu Zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA pn. ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ LIFE-IP-EKOMAŁOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005

Drzewa pełnią bardzo ważną funkcję dla życia na naszej planecie, odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. To prawdziwe fabryki tlenu, naturalne filtry powietrza!

Postępujące niekorzystne zmiany klimatu mają wpływ na nas wszystkich, ale też na życie organizmów żywych, szczególnie pszczół, które w ostatnim czasie masowo giną!

Pszczoły niszczy to samo, co ludzi – uboga dieta dlatego poprzez nasadzenia lip miododajnych tworzymy bazę pożytkową dla pszczół. Każde działanie, za pomocą którego spowodujemy wzrost pożytków dla pszczół jest ważne! pszczoła jest dla ludzi niezwykle ważna i bez niej rzeczywiście możemy mieć problem z tym, żeby przetrwać.

Należy pamiętać, że pszczoły stanowią ważny element ekosystemu. Bez prawidłowego zapylania, wiele gatunków roślin owadopylnych, zacznie znikać z powierzchni ziemi co może prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian w całym otaczającym nas środowisku.

Warto podkreślać i mówić o tym głośno, szczególnie dzieciom, że drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza i należy je szanować. Sadzenie drzew przynosi też wiele innych korzyści:

  • oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
  • zatrzymują wody opadowe,
  • wzbogacają powietrze o substancje lotne,
  • chronią przed hałasem,
  • drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt
  • urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
  • przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
  • wpływają na poprawę stanu zdrowia

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe Wydział Środowiska przez swoje działania stwarza i będzie stwarzać Państwu możliwość nasadzeń drzew.

Podczas planowanej kampanii w niedzielę dnia 24 kwietnia 2022 r. na rynku w Suchej Beskidzkiej będziemy przekazywać bezpłatnie sadzonki drzew (różne gatunki, w tym lipy miododajne).

 #drzewo_dla_klimatu ma ogromne znaczenie, #razem_możemy_więcej tylko musimy zacząć od siebie i od podejmowania dobrych praktyk!

Szczegóły kampanii planowanej na Rynku w Suchej Beskidzkiej dnia 24 kwietnia tutaj: https://eko.powiatsuski.pl/odbierz-sadzonke-drzewa-i-posadz-ja-dla-dobra-klimatu/

Kolejne etapy kampanii w ramach I Małopolskiego Dnia dla Klimatu będą relacjonowane dla Państwa na bieżąco.

Zachęcamy Państwa do angażowania się w ogłaszane przez nas akcje.

#LIFEprogramme #LIFEproject #MałopolskiDzieńdlaKlimatu #drzewodlaklimatu #Małopolskadlaklimatu #razem_dla_klimatu, #drzewo_dla_klimatu #dobry_klimat #powiat_suski_dla_klimatu #powiat_suski #malopolska #sadzenie_drzew #mysl_ekologicznie #edukacjadlaklimatu #dlaklimatu #naszklimat #I_Malopolski_dzien_dla_klimatu #drzewo