Pozyskanie przez starostwo dotacji ze środków zewnętrznych umożliwiło prowadzenie  postępowania scaleniowego  na terenie dwóch wsi leżących w gminie Jordanów: Łętowni (III etap)  i Wysokiej. Obszar objęty postępowaniem scaleniowym to odpowiednio 1063,3400 ha i 1442,5942 ha.  W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewiduje się  budowę  nowych dróg (Łętownia 21,295 km, Wysoka 8,038 km), przebudowę istniejących dróg (Łętownia 35,808 km, Wysoka 19,366 km), rekultywację gruntów oraz zadrzewienie wzdłuż niektórych odcinków dróg.


Planowany koszt prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego wynosi w  Łętowni – 13 100 000 PLN ( w tym: na budowę i modernizację dróg 8 800 000), w Wysokiej – 12 200 000 PLN (w tym: na budowę i modernizację dróg 6 300 000 PLN).  Dotacja o łącznej wartości ponad 25 000 000 zł, pozyskana ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pokrywa w całości koszty zadania.

Zakończenie prac scaleniowych (geodezyjnych) w obu projektach planowane jest na grudzień 2019 r., a zagospodarowania poscaleniowego na grudzień 2020 r.