Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej rozpoczęło realizację projektu “Sieć podbabiogórskich infokiosków it”. Wniosek projektowy złożony został wcześniej przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu do biura Euroregionu Beskidy w Bielsku Białej, które prowadziło nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt powiatu został najwyżej oceniony przez panel ekspertów i w połowie grudniu ubiegłego roku uzyskał ostateczne zatwierdzenie dofinansowania przez polsko-słowacki Komitet Monitorujący.


Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze słowackim Zdrużeniem Babia Hora, a jego głównym celem jest powstanie transgranicznego systemu informacji turystycznej po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry. Na terenie powiatu suskiego zlokalizowanych zostanie 10 infokiosków, po jednym zewnętrznym w każdej gminie oraz 1 w budynku starostwa. W infokioskach, spełniających funkcję elektronicznych punktów informacji turystycznej, będzie można całodobowo uzyskać, również w wersjach językowych: angielskiej i słowackiej, podstawowe wiadomości dotyczące naszego regionu, które będą przydatne zarówno dla odwiedzających nasz powiat gości jak i dla jego mieszkańców.

Obok partnera słowackiego w realizacji projektu uczestniczyć będą również wszystkie podbabiogórskie gminy, które m.in. przygotują miejsca pod montaż infokiosków. Całkowita wartość projektu oszacowana została na 58 800 EUR, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy oraz 5% z budżetu powiatu suskiego