Nazwa zadania:  Skanowanie zasobu PODGiK

Krótki opis zadania: Skanowanie zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, polegające na digitalizacji operatów technicznych  – cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego metodą skanowania w celu wprowadzenia do pamięci komputera, zgodnie z opracowanymi warunkami technicznymi. Dostarczenie cyfrowego materiału na nośniku wymiany danych (pendrive lub płyta)

Flaga i godło
  • Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego
  • Całkowita wartość zadania: 52 000,00 zł
  • Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa Wojewody Małopolskiego dla powiatu suskiego w dziale 710 rozdz. 71012 §2110 (wydatki bieżące).