Zakres robót termomodernizacyjnych :

–  wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny
–  założenie systemu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej (6 szt. kolektorów, 14 m2)

–  wymiana instalacji co (331 mb, 3 szt. grzejników, 39 szt. zaworów termostatycznych,  38 szt. zaworów)

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac