W pogodny weekend 20-22 maja 2022 r. w Opolu odbyła się dwudziesta, jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca”.

Ze względu na otwartą formułę imprezy (wystawcy prezentowali swoją ofertę w specjalnych „domkach” stojących na malowniczym opolskim rynku) sprzyjająca aura miała szczególnie znaczenie i w ciągu trzech dni trwania targów cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców „Stolicy Polskiej Piosenki”, jaki i przebywających wówczas w Opolu przyjezdnych.

Jednym z wystawców był powiat suski, który wspólnie z partnerską gminą słowacką – Oravską Polhorą, prezentował swoją ofertę turystyczną, przygotowaną w ramach mikroprojektu „Kierunek Podbabiogórze” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020. Obok licznych materiałów promocyjnych (mapy, przewodniki, foldery informacyjne), na stoisku „Podbabiogórza” dostępne były także do degustacji przysmaki z obu stron „Królowej Beskidów”, które cieszyły się wielkim powodzeniem wśród odwiedzających nasze stoisko gości.