W czwartek, 23 września w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone współpracy samorządów gminnych z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Uczestniczyli w nim m. in. starosta Józef Bałos, przewodniczący rady powiatu Jan Banaś, dyrektor szpitala Marek Haber, zastępca dyrektora Janusz Baczewski, główna księgowa Aneta Krzyżowska, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin z terenu powiatu suskiego.

Po przywitaniu gości przez starostę Józefa Bałosa, głos zabrał Marek Haber, który omówił inwestycje szpitalne realizowane w ciągu ostatnich  pięciu lat współfinansowane ze środków przekazywanych corocznie przez samorządy gminne i powiat w wysokości 2 zł od mieszkańca.

Wśród wymienionych przedsięwzięć były następujące projekty:

1.  Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego (realizacja w 2017 r.)

W ramach projektu zmodernizowano podjazd od strony ogrodu szpitalnego wraz z budową wiatrołapu łączącego pomieszczenia SOR z lądowiskiem dla śmigłowców LPR, usprawniono rejestrację dla pacjentów i portiernię wraz z poczekalnią, utworzono pomieszczenia segregacji medycznej pacjentów (triage), powiększony został obszar konsultacyjny o kolejne 3 stanowiska dla pacjentów, zmodernizowano pomieszczenia ambulatorium chirurgicznego wraz z gipsownią. We wszystkich zmodernizowanych pomieszczeniach została zamontowana klimatyzacja. Zakupiony został również sprzęt medyczny m. in.: aparat RTG ramię C, aparat USG, respiratory transportowe, myjnia do basenów, defibrylatory, reduktory ssania oraz łóżka dla pacjentów.

2. Poprawa bilansu energetycznego budynków szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych (realizacja w 2018 r.)

Zadanie obejmowało wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i kanalizacji w budynkach szpitala w Suchej Beskidzkiej wraz z wymianą kotła grzewczego oraz węzłów ciepłowniczych.

3. Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka: Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (realizacja 2019/2020).

W ramach zadania zmodernizowano oddziały:  Dzienny Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Blok Porodowy oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt medyczny m. in.: ultrasonografy, aparaty do znieczulania, laparoskop, łóżka porodowe, fotele ginekologiczne, łóżka szpitalne, respiratory noworodkowe, stół operacyjny.

4. Małopolski System Informacji Medycznej (realizacja 2021 – 2022)

Celem głównym projektu, będącego w trakcie realizacji, jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi. W ramach zadania zostanie również wykonana rozbudowa wewnętrznej sieci bezprzewodowej oraz światłowodowej w budynkach szpitala w Suchej Beskidzkiej oraz Makowie Podhalańskim.

Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych w latach 2017 – 2021 wyniosła – 28 834 307 zł.  W tym dofinansowanie z funduszy unijnych to 14 755 467 zł, dotacje przekazane przez powiat i gminy1 516 956 zł,  środki własne ZOZ – 10 662 572 zł, pożyczka z WFOŚ – 1 412 423 zł, Budżet Państwa – 486 889 zł. Dodatkowo ZOZ otrzymał od Miasta Sucha Beskidzka pomoc w formie umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 285 515 zł.

Dyrektor Marek Haber podziękował wszystkim samorządowcom za dotychczasowe wymierne zaangażowanie i wsparcie inwestycji szpitalnych przyczyniających się do zapewnienia właściwej jakości świadczeń udzielanych mieszkańcom powiatu.

W dyskusji zebrani wyrazili uznanie dla dyrekcji szpitala, podkreślając wysoki poziom zarządzania i skuteczność w realizacji niezbędnych inwestycji. Starosta Józef Bałos wraz z włodarzami gmin zadeklarowali wolę dalszego wspierania inwestycji zaplanowanych przez szpital na kolejne lata. Ostateczne decyzje w tym zakresie podejmą organy stanowiące gmin i powiatu.