4 listopada 2021 r. w nowej siedzibie Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie uczestnicy XVIII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i świerków” organizowanego corocznie przez Bibliotekę Suską oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
W konkursie, którego celem jest odkrywanie piękna poezji i prozy autorów z naszego regionu oraz pielęgnowanie podbabiogórskiego dorobku kulturowego wśród młodzieży wzięło udział łącznie 24 uczniów z terenu powiatu suskiego. Ich recytacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie.
Sceniczne prezentacje młodych uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Regina Wicher – etnograf, animator kultury regionalnej, prezes Stowarzyszenia Śleboda, Anna Kulka – Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, animator kultury regionalnej i Małgorzata Migas – polonistka, pracownik Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej. 
Oceniając występy poszczególnych wykonawców jurorzy kierowali się takimi kryteriami, jak: 
dykcja, intonacja, dobór repertuaru do możliwości głosowych oraz zrozumienie tekstu, kultura słowa, nawiązanie do regionu, ogólny wyraz artystyczny. 
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.
Kategoria: UCZNIOWIE KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce (równorzędne): Kacper Jurek - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim,
I miejsce (równorzędne): Karol Mirek - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Naprawie,
II miejsce (równorzędne): Mikołaj Chowaniak - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawoi
II miejsce (równorzędne): Jonasz Pęcek - Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
III miejsce (równorzędne): Anita Możdżeń - Szkoła Podstawowa w Wysokiej
III miejsce (równorzędne): Maciej Jurek - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim
Wyróżnienie: Julia Gwiżdż - Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Zachełmnej
Wyróżnienie: Zofia Bogdan - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Zapałowicza w Zawoi
Wyróżnienie: Martyna Mazur - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawoi
Wyróżnienie: Emilia Mętel - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Zapałowicza w Zawoi
Kategoria: UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH:
I miejsce (równorzędne): Dominik Bogdan - Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
I miejsce (równorzędne): Emilia Urbaniec - Liceum nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej
II miejsce: Paulina Kłapyta - Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Powiat Suski. Ponadto Starosta Suski Józef Bałos oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Janusz Kociołek wręczyli ośmiu uczestnikom występującym w strojach regionalnych dodatkowe nagrody specjalne za pielęgnowanie tej tak ważnej części składowej naszego dziedzictwa kulturowego jaką jest tradycyjne odzienie.