Zakres robót termomodernizacyjnych :

–  ocieplenie ścian zewnętrznych (3267 m2) wraz z wymianą elewacji
–  ocieplenie stropodachu (1525 m2) z wymianą pokrycia z robotami towarzyszącymi
–  częściowa wymiana stolarki drzwiowej (7 szt., 24 m2)
–  częściowa wymiana stolarki okiennej (36 szt., 65 m2)

–  wymiana instalacji co (1462 mb, 140 szt. grzejników, 181 szt. zaworów termostatycznych,  102 szt. zaworów)

Budynek przed rozpoczęciem prac

Budynek w trakcie wykonywania prac

Budynek po zakończeniu prac