Na dzień 31.03.2022r. w powiecie suskim zarejestrowano ogółem 79 655 pojazdów.

W I kwartale 2022r:

– wydano ogółem 2362 dowody rejestracyjne  i 798 kart pojazdu,

– wydano 2174 decyzje o rejestracji,

– wydano 1641 decyzji o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu,

– wydano 1 decyzję o czasowej rejestracji na wniosek właściciela z uwagi na wywóz pojazdu za granicę,

– wydano 43 decyzje o czasowej rejestracji na wniosek właściciela z uwagi na przejazd pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego,

– przyjęto 1624 zawiadomienia o zbyciu pojazdu,

–  odnotowano 560 zawiadomień o nabyciu pojazdu bez wnioskowania o rejestrację pojazdu w dniu złożenia zawiadomienia.

W I kwartale 2022 r. zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej 538 samochodów osobowych  napędzanych benzyną, 94 samochody osobowe napędzane benzyną oraz paliwem alternatywnym propanem butanem (LPG), 12 samochodów osobowych napędzanych benzyną oraz paliwem alternatywnym energią elektryczną (EE), 445 samochodów osobowych napędzanych olejem napędowym, 1 samochód osobowy napędzany olejem napędowym oraz paliwem alternatywnym energią elektryczną (EE), 1 samochód ciężarowy napędzany benzyną oraz 14 samochodów ciężarowych napędzanych olejem napędowym.  Powyższe dane nie uwzględniają pojazdów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej w stosunku, do których nastąpiła zmiany prawa własności w obrębie powiatu.

W I kwartale 2022 r. zarejestrowano 473 pojazdy (ogółem) sprowadzone z zagranicy.

Szczegółowa statystyka wraz z wykresami i tabelami przedstawiającymi zestawienie ilości zarejestrowanych pojazdów ogółem na dzień 31 grudnia w latach 2019-2021, zestawienie ilości zarejestrowanych w I kwartale 2022r. samochodów osobowych i ciężarowych z podziałem na rodzaj paliwa, zestawienie ilości zarejestrowanych w I kwartale 2021 r. samochodów osobowych i ciężarowych z podziałem na rodzaj paliwa, porównanie ilości zarejestrowanych w I kwartale 2022 r. i I kwartale 2021 r. samochodów osobowych i ciężarowych z uwzględnieniem rodzaju paliwa oraz prezentację ilości zarejestrowanych pojazdów sprowadzonych z poszczególnych krajów w I kwartale 2022 r. znajduje się w pliku .pdf dostepnym do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania