Projekt „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” zakłada organizację praktyk i staży zawodowych dla uczniów, dzięki którym poznają rzeczywiste warunki pracy w swoim zawodzie u wybranego przedsiębiorcy. Uczestnictwo w rzeczywistych warunkach pracy jakim są staże oraz praktyki zawodowe daje gwarancję, że kwalifikacje uczniów po ukończeniu szkoły będą lepiej dostosowane do rynku pracy.  Po ukończeniu praktyki zawodowej/stażu zawodowego oraz prawidłowym rozliczeniu, uczniowie otrzymają stypendium stażowe. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać zarówno uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe jak również uczniowie kształcący się w liceach ogólnokształcących.

W ramach Projektu planuje się uruchomienie staży dla 160 uczniów oraz praktyk dla 20 uczniów.

Okres realizacji praktyk/staży wynosi 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia      ww. formach wsparcia.


Za udział w praktykach/stażach po spełnieniu wszystkich warunków uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 2 300,00 PLN brutto jest wypłacane za przepracowane 150 godzin czasu pracy Praktykanta/Stażysty. Kwota ta zawiera wszystkie pochodne od wynagrodzeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia na praktykę/staż zawodowy

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z załącznikami (wypełniana tylko w przypadku  zakwalifikowania ucznia do danej formy wsparcia,  na pierwszych zajęciach kursu)

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW STAŻOWYCH w ramach projektów pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”  oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Załączniki do pobrania

  • pdf Regulamin rekrutacji 09_06_2021
    REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w praktykach zawodowych lub stażach zawodowych dla uczniów z możliwością wypłaty stypendium stażowego realizowanych w ramach projektów pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”
    Wielkość pliku: 542 KB Pobrania: 250