W dniach 14 – 16 listopada 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie wzięli udział w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej historii, tradycji oraz zabytków kultury. Podczas wyjazdu uczniowie Zespołu Szkół zwiedzili m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Królewski, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Całkowity koszt wycieczki wyniósł 25.580,00 zł.

W ramach wsparcia finansowego z MEiN powiat suski otrzymał środki w wysokości 15.000,00 zł, natomiast pozostała kwota tj. 10.580,00 zł została pokryta z wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczce.